TikiNow

Làm thế nào để tắt/bật chế độ tự động gia hạn gói TikiNOW?

Nếu quý khách đã từng thanh toán gói hội viên TikiNOW bằng thẻ Visa/Master/JCB và có lưu thông tin thẻ, hệ thống sẽ tự động gia hạn và trừ tiền vào thẻ của quý khách cho chu kỳ hội viên tiếp theo. TikiNOW sẽ tự động gia hạn tiếp khi gói TikiNOW quý khách đang dùng hết hạn.

Làm thế nào để tắt/bật chế độ tự động gia hạn gói TikiNOW? Read More »